Voor verwijzers

Progress werkt graag samen met u als verwijzers. Voor de zorg die Progress levert binnen de basis GGZ gelden een aantal ‘wettelijke’ verwijzers, waaronder de huisarts, kinderarts en medisch specialist. Ook kan de gemeente dienen als verwijzers.

Indien we een verwijzing van u als verwijzer ontvangen koppelen (na toestemming van cliënt en zijn/ haar wettelijke vertegenwoordigers) naar u terug over de start van de zorg (duur, doelen etc.) en ook na afloop over de afronding van de zorg. Dit doen via we de beveiligde mail (zorgmail).

We zijn aangesloten bij zorgdomein en ontvangen uw verwijzing het liefst via die route. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan kan een verwijzing ook via de cliënt bij ons worden ingediend.

Mocht u vragen hebben over onze zorg, zorgverleners of overige zaken dan staan we u graag telefonisch te woord.