Nicolien Schipaanboord

Progress-Nicolien

Nicolien Schipaanboord werkt sinds maart 2020 bij Progress. Hiervoor was ze werkzaam als orthopedagoog in Groningen.

Na de opleiding tot leerkracht basisonderwijs heeft Nicolien de opleiding Orthopedagogiek afgerond.

Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan in het lesgeven in regulier en speciaal onderwijs waardoor ze ook in staat is vanuit de perceptie van de leerkracht mee te denken bij problemen en oplossingen binnen het onderwijs.

Kinderen en ouders ondersteunen bij moeilijkheden die zij kunnen ondervinden in de weg naar volwassenheid, is niet alleen werk maar ook een roeping.

Hen bij mogen staan in lastige tijden is voor haar handen en voeten geven aan haar geloof en een invulling geven aan de zorg voor de naaste.

Bij Molendrift in Groningen heeft Nicolien zich met name gericht op het specialiseren in leer- en ontwikkelingsproblematiek en ook op welke wijze deze op elkaar ingrijpen.

Samen met kinderen en hun omgeving zoeken naar mogelijkheden en oplossingen waarbij kwaliteiten en talenten van hen voorop staan, is het uitgangspunt van waaruit ze wil kijken en werken met hen.