Irene Kramer

Progress-IreneIrene verricht onder supervisie van Gerdie psychodiagnostisch onderzoek, begeleidt kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen en geeft groepstrainingen. Daarnaast biedt ze ambulante begeleiding op één van de basisscholen op Urk.
• Master psychologie (kinder- en jeugdpsychologie) in maart 2015
• Basisaantekening psychodiagnostiek
“Ik doe dit werk omdat ik het belangrijk vind dat ieder kind en iedere jongere zichzelf mag zijn en tot bloei komt. Hierin loop ik graag samen een stukje op met het kind, de ouders en leerkracht om iets voor hen te betekenen. Ik wil hen handreikingen doen waarmee ze weer verder kunnen.”
Voor vragen kunt u Irene bereiken via irene.kramer@progress-flevoland.nl