Gerdie Brouwer

Progress-Gerdie

Samen met Eline Quist is Gerdie in september 2006 gestart met Progress.

Gerdie is Registerpsycholoog NIP/ Kind & Jeugd. Binnen Progress is zij werkzaam als regiebehandelaar. Zij geeft werkbegeleiding en supervisie aan de collega’s ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Daarnaast richt ze zich ook zelf op het onderzoek en behandelen van kinderen en jongeren, waarbij zij tevens is opgeleid om EMDR therapie toe te passen bij trauma gerelateerde hulpvragen.

Sinds twee jaar richt zij zich vooral op vraagstukken rondom hechtingsproblematiek en werkt zij vooral systeemgericht met ouders en kinderen/jongeren. Hiertoe volgde ze diverse scholingen en cursussen, waarbij methodes als Basic Trust, AFFT en ABFT aan bod kwamen. Momenteel ben ik in opleiding tot NIKA Practitioner om op die manier ook NIKA toe te kunnen passen. Voor meer informatie zie “behandeling” of www.nika-nederland.nl

“Ik word er ontzettend blij van als ik merk dat cliënten zich bij ons gezien, gehoord en geholpen weten. Soms zit dat in kleine dingetjes en soms in grote ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een kind of jongere die een stap heeft gezet in het overwinnen van angst. Verder vind ik het ontzettend belangrijk en mooi om naast ouders te staan en hen te helpen hun kind te helpen! Een veilige gehechtheidsrelatie bevorderen tussen (pleeg/adoptie)ouder(s) en hun (pleeg/adoptie)kind vind ik het mooiste wat er is!

Ondanks dat ik zelf heb gekozen voor dit werk, voel ik dat God me hierin heeft geleid en weet ik me afhankelijk van Hem als ik mijn werk doe. Samen met mijn collega’s er zijn voor kinderen/jongeren en hun ouders en hun stap voor stap op weg helpen, dat is wat mijn werk zo mooi maakt!”

Gerdie is bereikbaar op gerdie.brouwer@progress-flevoland.nl.
Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 16:00 uur, en indien nodig dinsdagavond van 19:00 tot 21:00 uur.
AGB-code 94011228