Aanbod

Progress heeft breed aanbod van zorg voor kinderen, jongeren en hun ouder(s) of verzorger(s). We maken de zorg zoveel mogelijk ’tailored fit’. Dat betekent dat we goed proberen aan te sluiten bij de hulpvraag of de veranderwens van het kind, de jongere en/of diens ouder(s)/verzorger(s).

Onze praktijk richt zich op psychologisch onderzoek en psychologische behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen.   De zorg die we aanbieden, valt onder de Basis Jeugd GGZ en onder de Specialistische Jeugd GGZ. Het aanbod op het gebied van trainingen is een combinatie van zorg vanuit de Basis GGZ en vanuit Preventie.

Meer informatie over de kosten en hoe het gaat na aanmelding is te vinden onder Praktisch.

Onderzoek

Behandeling

Trainingen