Behandeling

Voor de behandeling werkt Progress zoveel mogelijk met evidenced based methodieken. Dit zijn methodieken die wetenschappelijk zijn onderzocht en bewezen effectief zijn.
We vinden het wel belangrijk om de behandeling precies op maat af te stemmen op de hulpvraag van de cliënt. Daarnaast werken we zoveel mogelijk eclectisch, dit betekent dat wij geloven dat meerder methodieken werkzaam kunnen zijn en dat we soms bepaalde methodieken met elkaar combineren. Bij heel jonge kinderen werken we daarnaast vooral samen met ouders en proberen we het kind met name via de ouder te behandelen.
Het is erg belangrijk dat de omgeving ook betrokken is bij de behandeling, dus contact met school is een belangrijk onderdeel van de begeleiding van schoolgaande kinderen en jongeren. Ook de ouders/verzorgers en andere betrokkenen worden zoveel mogelijk onderdeel gemaakt van de behandeling. Wij vinden het heel belangrijk om de zorg samen op te pakken en om daarbij de expertise van iedere betrokkene te benutten.

Progress biedt onder andere de volgende vormen van behandeling:

EMDR:
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Bij Progress zijn Eline Quist en Gerdie Brouwer opgeleid tot het geven van EMDR.

Cognitieve Gedragstherapie:
Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt vooral gewerkt middels de verbinding tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolg. In deze behandeling krijg je zicht op je denkpatronen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Oplossingsgerichte therapie:
Bij oplossingsgerichte therapie, waarvoor ook wel de Engelse term solution-focused therapy wordt gebruikt, stelt de behandelaar zich niet op als expert. De cliënt wordt gezien als de echte deskundige in zijn of haar eigen problematiek. De cliënt en zelfs dus ook jonge kinderen worden dus ook geacht zelf op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. De behandelaar neemt daarbij een sturende rol in. De behandelaar helpt de cliënt met het stellen van haalbare doelen, en ziet de behandelaar erop toe dat de cliënt zich op één doel tegelijk richt. In oplossingsgerichte therapie is het belangrijk dat de cliënt verantwoordelijkheid neemt voor de eigen probleemsituatie. Oplossingen worden niet gezocht in het verleden, bij anderen of in omstandigheden, maar in het heden en bij de cliënt zelf. Voor het slagen van de therapie is het belangrijk dat de cliënt ervaart dat verandering van het eigen gedrag de sleutel kan zijn tot het behalen van de doelstelling.